Compare Listings

Retningslinjer og forretningsbetingelser for Boligsøgende og Private Udlejere på Boleje.

1 Generelt

Boleje.dk anvendes af følgende grupper:

Boligsøgende

Hovedsageligt privatpersoner

Private Udlejere

En privat udlejer er lovmæssigt defineret således at han/hun max har 1 udlejningsbolig (svarende til én lejekontrakt)

Professionelle Udlejere

Man er lovmæssigt defineret som professionel udlejer, hvis man har mere end én udlejningsbolig. Det betinger ikke, at alle boliger er registreret/udlejet hos Boleje

Disse retningslinjer og forretningsbetingelser er gældende for Boligsøgende og Private Udlejere. Hvis du er Professionel Udlejer gælder et særligt sæt retningslinjer og forretningsbetingelser.

Boleje forbeholder sig retten til at opdatere vores retningslinjer og forretningsbetingelser, herunder persondatapolitik og cookies, løbende, efter behov, og annoncere ændringerne på www.boleje.dk.

1.1 Anvendelsesret

Dit login til Boleje er personligt og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte din adgang til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag dit login, f.eks. kontaktoplysninger på udlejere eller boligsøgende.

Overtrædelse af ovenstående undersøges nærmere og kan i sidste instans medføre øjeblikkelig spærring af din boligsøgning / annoncering uden kompensation fra Boleje.

1.2 Korrespondance

Udlejere og boligsøgende kan frit kommunikere via vores beskedsystem vedr. det konkrete lejeforhold og gensidige ønsker til hhv. bolig og lejer.

Dialogen mellem udlejere og boligsøgende må ikke indeholde tilbud eller krav om andre ydelser og produkter, ligesom tilbud om annoncering af lejemål andetsteds end Boleje ikke er tilladt. Alle anmeldelser af dette vil blive undersøgt.

Af hensyn til både brugeroplevelse og sikkerhed forbeholder BoligPortal sig retten til at læse dialogen mellem brugerne via vores beskedsystem, uden forudgående tilladelse fra en eller flere af parterne.

1.3 Indsamling, opbevaring og sletning af personlige data

Indsamling, opbevaring og sletning af persondata er beskrevet i vores Persondatapolitik.

Ved betalingsforhold og ved indgåelse af aftale om serviceydelser er Boleje forpligtet til at gemme oplysninger om betalingen i 5 år jf. gældende skatteregler. Dette gælder for både Boligsøgende og Private Udlejere, og det er beskrevet nærmere i vores Persondatapolitik.

1.4 Samtykke og tilknyttede regler

Der er reelt set tale om et sæt af samtykker, som er tilpasset de enkelte services på Boleje. Disse er nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik.

Her kan du også læse om vore regler for tilmelding/framelding af emails.

2. Boligsøgende

2.1 Betaling og abonnementsaftale

Alle betalinger som Boligsøgende er som udgangspunkt abonnementsbaserede, hvilket vil sige at du fortsætter som betalende Boligsøgende med periodisk forlængelse angivet ved oprettelsen, indtil du selv opsiger abonnementsaftalen.

Ydelser købt via vores website oprettes og betales til Boleje, hvorfor opsigelse af denne aftale også foregår via vores platform. Nye kunder tilbydes en introperiode, inden abonnementet fortsætter for første fulde periode. Har du været kunde indenfor de seneste seks måneder, starter abonnementet direkte med første fulde abonnementsperiode.

Du betaler online med et betalingskort. Der tages ikke gebyr ved betaling på Boleje. De data du oplyser i forbindelse med et onlinekøb er krypterede (SSL). Det er kun Bolejes betalingsudbyder der kan læse dem. Dine kortoplysninger er dermed beskyttet mod misbrug.

Udløber det betalingskort, du har angivet ved indgåelse af din abonnementsaftale, eller bliver det på anden vis spærret, så vi ikke kan trække den periodevise betaling, vil vi forsøge at foretage en trækning i en periode herefter, varierende afhængig af årsagen til den oprindeligt fejlede trækning. Lykkes det ikke at foretage en ny trækning inden for denne periode, indstilles abonnementsaftalen.

På din profil på www.boleje.dk har du altid et overblik over status på dit abonnement samt en oversigt over dine betalinger. Du modtager en kvittering for betaling ved oprettelse, ligesom du også modtager en kvittering for afmelding, når denne sker via vores platform. Du kan opsige abonnementsaftalen i indeværende periode, uden denne afbrydes, og der er ingen binding på abonnementet. Du kan altså afmelde det, når du vil, og du betaler ikke yderligere efter den indeværende periode.

For at tegne et abonnement på Boleje skal du være fyldt 18 år.

Infopakken koster kun 29 kroner for de første 5 dage og derefter 219 kr pr måned som bliver trukket automatisk indtil du afmelder dig. Det kan altid afmeldes og gøre under dine kontoindstillinger.

BoligAgenten er gratis.

Abonnement
Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet inden for de første 24 timer, hvor abonnementet af tekniske årsager er låst. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig. Det vil sige, at du i den første prøveperiode godt kan kontakte udlejere og oprette en lejerannonce på Boleje og dagen efter opsige dit medlemskab – men vi håber selvfølgelig, at du gerne vil fortsætte længere som medlem. Som medlem kan du også kun oprette dig 1 gang  hver måned på samme IP adresse af hensyn til sikkerhedsmæssige årsager. Det vil altså sige, at hvis du med den bruger du har oprettet på din computer eller dit internet, har opsagt dit abonnement lige inden prøveperiodens udløb, så kan du ikke få adgang igen medmindre du betaler for dit medlemsskab.

2.3 Anvendelsesret

Boleje gør opmærksom på at dit login og dertilhørende profil samt services er strengt personlige. En profil som betalende Boligsøgende giver dig adgang til at søge egen bolig til dig selv eller på vegne af én husstand. Det er ikke tilladt at udlåne, dele eller på anden vis videregive login eller andre informationer og services knyttet til profilen, ligesom du ikke må søge på vegne af andre end den husstand, profilen repræsenterer. En søgeprofil er alene til personlig, privat anvendelse.

Søger du som virksomhed bolig til dine medarbejdere, skal du i stedet have en firmaaftale. Du bedes i så fald kontakte Boleje via e-mail (info@boleje.dk) forud for oprettelse.

2.4 Fortrydelsesret

Ved køb af online services på Boleje har du 14 dages fortrydelsesret, såfremt produktet ikke er taget i brug, og du henvender dig indenfor 14 dage fra køb af produktet. Ved første login på dit betalte produkt, eller udfyldelse af profil/søgeagent, bortfalder din fortrydelsesret, da produktet hermed tages i brug.

3 Private Udlejere

3.1 Generelle vilkår for annoncering

Boleje gennemlæser og godkender alle annoncer. Derfor giver du ved oprettelse af en annonce tilladelse til, at vi læser annoncen igennem, redigerer ved behov og kontakter dig på baggrund af din annonce.

Ved oprettelse af udlejeannoncer skal Boleje være bekendt med såvel lejemålets fulde adresse som udlejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Angives disse oplysninger ikke, kan annoncen ikke godkendes og annonceres på BoligPortal.

Boleje tillader ikke, at selve annonceteksten indeholder kontaktoplysninger i form af telefonnumre, e-mailadresser, firmanavn, website eller lign. Disse oplysninger vil blive fjernet fra annonceteksten. Boleje gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at oprette flere annoncer for det samme lejemål, samt at hver annonce bør omhandle ét lejemål, og at lejemålet under normale omstændigheder skal kunne lejes på månedlig basis, minimum for en hel måned.

Det er ligeledes ikke muligt at oprette udlejeannoncer, der samtidig henviser til bytte af lejebolig, er beregnet på salg af boligen eller omhandler erhvervslejemål uden tilhørende bolig. Desuden må overtagelse af et lejemål ikke være betinget af varekøb eller af levering af ydelser, medmindre der er tale om en funktion som vicevært eller noget, der efter BoligPortals vurdering kan sidestilles hermed.

Boleje forholder sig desuden retten til, til enhver tid, at afvise annoncer uden forudgående dialog med udlejer og uanset årsag.

Kontaktoplysningerne på en annonceret bolig fjernes automatisk fra www.boleje.dk, når annoncen markeres udlejet. Annoncen inaktiveres automatisk fra den almindelige brugergrænseflade og er herefter kun tilgængelig for udlejer selv samt for medarbejderne hos Boleje.

Annoncerede lejemål gemmes i minimum 5 år.

Vær opmærksom på, at når du som Privat Udlejer opretter en boligannonce på Boleje, så dannes der sider på www.boleje.dk med dine boligdata (herunder billeder), som efterfølgende kan findes via Google og andre søgemaskiner.

3.2 Betaling for tilkøb ifm. annoncering og udlejning

Der er mulighed for at tilkøbe ekstra services ifm. annoncering og udlejning af din bolig. Produkterne kan tilgås via din profil og betales med kortbetaling. Du modtager automatisk en kvittering via mail ved dit køb.

3.3 Anvendelsesret og forpligtelser som udlejer

Dit login som udlejer er personligt og må bruges til at annoncere boliger, hvortil du selv har udlejeret.

Ved oprettelse af en udlejeannonce forpligter du dig til at holde annoncen opdateret med relevante informationer, herunder via Bolejes platform eller anden kilde til annoncen, at markere lejemålet for udlejet, når lejemålet ikke længere er at betragte som ledigt.

Ved accept af retningslinjer og betingelser for annoncering accepterer du desuden, at Boleje må benytte eller referere til boligen i marketingøjemed uden forudgående godkendelse fra kunden.

Al dialog med Boligsøgende bør omhandle det konkrete ledige lejemål, og dialogen om ledige lejemål skal foregå via de kontaktformer Boleje stiller til rådighed. Det er ikke tilladt at benytte Bolejes platform til at flytte kunder over på egne eller andre annonceringsmedier.

3.4 Diskrimination og anstødeligt indhold

Ifølge Ligestillingsloven er det ikke tilladt for udlejer at annoncere efter lejere af bestemt køn eller etnicitet. Dette gælder alle udlejere, uanset ejerforhold, hvis der er tale om udlejning eller fremleje af hele boligen. Ved fremleje af værelser eller dele af bolig i egen bopæl, må udlejer gerne vælge lejer efter køn, da lejeaftalens mere private karakter falder uden for dette retsområde.

Vi efterlever disse regler hos Boleje. Derfor forbeholder vi os retten til at redigere annonceteksten, der handler om køn og etnicitet (ved hele boliger) eller etnicitet (ved værelser) og orienterer udlejer herom. Ligeledes følger vi op på alle anmeldelser om diskrimination af lejere på baggrund af etnicitet og køn, samt evt. andre årsager til anstød eller forskelsbehandling, hvilket kan medføre, at udlejeren ikke længere må annoncere på www.boleje.dk.

3.5 Annoncepartnere

Ved oprettelse af en udlejeannonce accepterer du, at lejemålet vises hos Bolejes annoncepartnere. Formålet hermed er at sikre hurtig og effektiv udlejning af boligen. Dine kontaktinformationer vil ikke blive videreformidlet og al kontakt med potentielle lejere foregår via de kontaktmuligheder, der er angivet i annoncen på www.boleje.dk.

Bolejes annoncepartnere er pt. DBA, Google, Facebook og EDC.dk. Herudover benytter vi boligannoncedata til at generere bannerannoncer på mediesites.

4 Persondatapolitik

Når du bruger Boleje, accepterer du at dine persondata bliver behandlet i tråd med vores persondatapolitik. Du kan finde vores persondatapolitik her.