Compare Listings

Boleje Premium er en online tjeneste for dig der søger bolig. Du har med dette adgang til alle boliger på hele databasen og adgang til alle kontaktinformationer. Udover dette, så har du også mulighed for at oprette en boligagent så du får nye boliger på din mail så snart de bliver ledige eller hvis der kommer nye boliger som matcher dine søgekriterier.

Når du betaler med kreditkort køber du produktet med det samme. Når du køber et produkt i en fysisk butik, frafalder fortrydelsesretten til købet når du tager produktet i brug. Det samme gælder også på Internettet – så med det samme du bruger dit købte produkt, kan du ikke længere fortryde købet. Hvis du fortryder at have købt kontaktinformationerne til dit næste drømmehjem, skal du logge af med det samme og kontakte vores kundeservice. DER ER IKKE FORTRYDELSESRET VED AUTOMATISK FORNYELSE. Her vil vi nemt kunne se om profilen ikke har været aktiv siden købet af produktet – og efterfølgende refundere pengene med det samme.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med den automatiske fornyelse, skal du afmelde dit produkt senest den dato og tidspunkt, som står under kontoindstillinger, for automatiske fornyelses dato. Når produktet har været taget i brug, er der ikke længere fortrydelsesret. Husk derfor at afmelde dit produkt, når du ikke længere bruger det.

Du kan se alle dine regninger fra os inde på din konto under “Regninger”.

Vores Infopakke koster 19 kr. for de første 3 dage, efterfølgende koster det 199 kroner hver 4 uge, som vi trækker automatisk/abonnement indtil du afmelder dig.. Dette gøres under dine kontoindstillinger. Vores BoligAgent er gratis.

 

Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet inden for de første 24 timer, hvor abonnementet af tekniske årsager er låst. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig. Det vil sige, du i den første prøveperiode godt kan kontakte udlejere og oprette en lejerannonce på Boleje.dk og dagen efter opsige dit medlemskab- men vi håber selvfølgelig, at du gerne vil fortsætte længere som medlem.